Súc rửa bể chứa xăng dầu

Petrolimex Sài Gòn cung cấp dịch vụ “Súc rửa bể chứa xăng dầu” bao gồm súc rửa bồn chôn ngầm, bồn nổi và các công tác dịch vụ vệ sinh môi trường. Dịch vụ này nhằm phục vụ cho khách hàng nội bộ, hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng có ký hợp đồng với Công ty (khách hàng bán buôn trực tiếp, đại lý và Tổng đại lý, khách hàng tái xuất, ủy thác và giữ hộ) và khách hàng bên ngoài.

Khi có nhu cầu, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng Xí nghiệp dịch vụ xây lắp và thương mại Petrolimex Sài Gòn tại trụ sở chính:Địa chỉ liên hệ

PLM-b3ba0-cd536

Xí nghiệp sẽ cử chuyên viên tiếp thị đến tận nơi để giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để tư vấn giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ thích hợp nhất.